Ny instruktionsfilm - Läs ut strömförbrukning i MODBUS


I vår nyproducerade instruktionsfilm visar Susanne Lohmann dig steg-för-steg hur du ska göra för att läsa ut strömförbrukning via MODBUS.


I ett typiskt MODBUS-nätverk sänds meddelanden via en seriell kommunikationslänk av typen RS485 (EIA-standard). MODBUS-protokollet baseras på master/slave-principen där en masterenhet sänder ut en förfrågan och den berörda slavenheten (en fläkt) skickar tillbaka ett svar.

Läs mer om MODBUS
Se filmen direkt från vår Youtube-kanal HÄR