Ny Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsredovisning avser brutet räkenskapsår 1 april – 31 mars. Redovisningen syftar till att uppfylla kraven i årsredovisningslagen (ÅRL) och omfattar ebm-papst AB i Sverige (556176-9513) samt ebm-papst AS i Norge (NO924273038).

Läs rapporten