Naturliga kylmedel hjälper till att stoppa den globala uppvärmningen

För att stoppa den globala uppvärmningen måste tillverkare bannlysa F-gaser och byta till naturliga kylmedel i sina produkter för luftkonditionering, kylanordningar eller värmepumpar. Trots att dessa köldmedier med låg potential för global uppvärmning ofta är brandfarliga så är detta inte ett problem med ebm-papst fläktar som uppfyller alla standarder för brandfarliga kylmedel, vilket säkerställer en säker framtid.