Möt oss på Subcontractor

Elmia Subcontractor med morgondagens lösningar i fokus.

Under tre effektiva dagar, 15-17 november pågår Subcontractor på Elmiamässan i Jönköping.
ebm-papst marknadsledande sortiment sträcker sig från små kompaktfläktar till stora axial- och radialfläktar samt elmotorer och drivenheter.
Vi ser fram emot att kunna visa dig det allra senaste ur sortimentet.
En av nyheterna i montern är en helt ny generation motorer för våra fläktar. Den nya, så kallade 60-motorn, används till bland annat mindre värmeväxlare, i frånluftsvärmepumpar, kylning av automation med mera.
En annan smart produkt som vi visar är en lösning som ytterligare reducerar stomljud vid installationer av större fläktar i aggregat eller tryckkammare. Vår fläkt detekterar resonansfrekvenser i installationen med hjälp av en inbyggd sensor. Den automatiska resonansdetekteringen mäter mekaniska vibrationer och kan även känna av kritiska resonanspunkter. Det är användbart för all typ av luftbehandlingsutrustning, som ventilering eller värmeväxlare, eftersom det förhindrar stomljud och ökar livslängden på produkterna.
Boka in dig för ett besök. Länk till registrering finns längst ned på sidan.

Produkter och lösningar i ebm-papst monter:

RadiPac 3

Applikationsområden: Luftbehandlingsaggregat.
Ny version av trotjänaren RadiPac. Ökad effektivitet genom bland annat vidareutvecklat fläkthjul. Det robusta fläkthjulskonstruktionen möjliggör höga varvtal och därmed mer tryck – upp till 2000 Pa. Kombinationen av högeffektiv EC -motorteknik, aerodynamiska optimeringar, innovativa material säkerställer systemets verkningsgrad till mer än 70%. Det innebär att våra OEM- tillverkande kunder kan fortsätta uppfylla de strängaste effektivitets-kraven samt minska energikostnaderna för slutanvändarna.

W3G 250EC2401 heavy duty
Applikationsområden: Fordon.
Axialfläktar försedda med energieffektiv EC-motor. Klar för varvtalsreglering med t.ex. 0-10 V signal. Fläktbladens konstruktion ger hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

RadiFlex D1G 146
Applikationsområden: Lämplig för t.ex montering i köksfläktar.
Ekonomisk, högpresterande EC-fläkt för ett brett spektrum av applikationer som flexibelt kan integreras i ett stort antal olika typer av fläktkåpor och gör det möjligt att uppfylla de högsta effektivitetskraven även för andra applikationer. Detta beror på att RadiFlex erbjuder mycket kraft trots sin kompakta design och låga energiförbrukning.

K3G 200 Diax
Applikationsområden:Kylning av kraft-elektronik
Kompakt format med stor kyleffekt. Ger betydligt högre prestanda vid lägre effekt jämfört med många kompaktfläktar med AC-motorer.
Den nya fläktmodulens storlek är mekaniskt kompatibel med de kompaktfläktar som finns tillgängliga på marknaden, vilket förenklar ett fläktbyte. Viktiga fördelar är en värdefull effektreserv, förbättrad kyleffekt samt lägre ljudnivå.


-K3G 250 RE
Applikationsområden: T.ex mindre värmeväxlare, skåpkylning, värmepumpar.
Radialfläktsmodul Radical med EC/DC-motor. Enkel installation tack vare den förmonterad kona. Robust och kompakt konstruktion, hög verkningsgrad och underhållsfri drift. Låg ljudnivå.
420 J
Applikationsområden: IT/Telecom, Servrar, Routers, Frekvensomvandlare.
40x 40x 28 mm fläktar som erbjuder ett högre luftflöde vid mycket lägre effektförbrukning, samtidigt som de ger betydligt lägre ljudnivå, upp till 5 dB lägre än föregångaren 414JH.

AxiACi92
Applikationsområden: Kompaktfläkt för svåra miljöer. Lämplig för att möta kraven inom kylteknik, industriell ventilation och telekomapplikationer, t.ex kyldiskar, elektronikkylning, IT/Telecom.
AxiACi-serien utvecklades speciellt för användning i kyldiskar och kylskåp i kommersiell miljö, men passar även för apparatskåp inom kyla, industri- och telekommunikation.
Oavsett applikation är AxiACi-serien designad för att motstå extrema påfrestningar samtidigt som den levererar höga nivåer av flexibilitet och effektivitet. Speciellt tillverkare av kyl och frysskåp drar nytta av driftstemperaturer ned till till -40°C (inklusive uppstart), ATEX-certifiering (DIN EN 60 079-7 (Grupp 2A, T4)) och motståndskraft mot saltstänk, vattenstrålar och damm (IP65). AxiACi-serien är idealisk för användning med naturliga köldmedier såsom ammoniak, propan, etanolcyklohexan, n-butan med flera.

AxiForce172
Applikationsområden: Effektiv kylning inom industri och IT/Telecom.

AxiForce172 - “Storebror”
Ny 3-fas DC-motor för 24 eller 48 Vdc. Max tryck nästan 1000 Pa och arbetspunkt på 420 m3/h 550 Pa. Med måtten 150x171,5 så passar den utmärkt i ett 19 tums rack.
Finns i vatten och saltspray tåliga utföranden.

AxiForce-serien består även av:
AxiForce80 - “Lillebror”, kompakt & kraftfull.
Ny DC 3-fas motor för 12,24 och 48 Vdc. Tryck på över 1200Pa. Rekommenderade arbetspunkter på upp till 150 m3/h vid 600 Pa. Finns i vatten och saltspray tåliga utföranden.
AxiForce120 - “Mellanbrorsan”, allround. Ny DC 1-fas motor för 12,24 och 48 Vdc. Flöde upp till 345 m3/h. Idealisk arbetspunkt på ca 220 m3/h vid 170 Pa. Finns i vatten och saltspray tåliga utföranden.

DiaForce 120
Applikationsområden: Lämplig för t.ex kylning i serverhallar.
Som en korsning av en axialfläkt och en centrifugalfläkt. Diaforce suger in och blåser ut luft i axiell riktning, precis som i en axialfläkt, men en diagonalfläkt är många gånger enklare att installera än en centrifugalfläkt, samtidigt som den levererar högre tryck än en axialfläkt med samma byggmått.
DiaForce unika egenskaper ligger i geometrin hos fläkthjul och hus, som i sin optimerade form minimerar turbulens och samtidigt ökar tryckförmågan.
Med lägre ljudnivåer och ökad luftprestanda möter Diaforce önskemål och krav för kylning av av elektronik i t.ex. datacenter eller basstationer för mobil kommunikation.

G3G 190 med inbyggd flödesreglering - med 60 motor
Applikationsområden: För effektiv rumsventilation i både nybyggda och moderniserade flerbostadshus.
Med RadiCal G3G190 får du en fläktlösning som både är mer energieffektiv och tystare än konventionella centrifugalfläktar.
Hög verkningsgrad tack vare fläktens bakåtböjda skovlar. Aerodynamiskt utformad kåpa. Övervakning med ModBus RTU. Plug & Play.


VDC-49.15-K4
Ytter-rotormotor med EC-teknik. Mångpolig motorkonstruktion för optimal energieffektivitet. Har integrerad styrelektronik, även med integrerad ModBus.
Integrerad hastighetsreglering, rembrottsavkänning samt möjlighet till ett flertal larmkonfigurationer är bara några exempel på möjligheter. Skyddsklass IP 54 för industriella applikationer.

VTD-24.40-K4S VARIOTRONIC (Drive för 100A)
Drivenhet för att driva BLDC-motorer. Upp till 1000 W uteffekt. Fyrkvadrantkontroller med hastighets-, vridmoment- och positioneringsläge.
Val av driftlägen och parameterinställning via RS 485. Användarvänlig parameterinställning med “Kickstart” PC-programvara. Integrerad bromsballaststyrning. Enhetsstatusmeddelande med 2 lysdioder. Flera olika typer av styrelektronik, tex CANopen, EtherCAT och självklart vår egen enklare K3.

RVE45 Utveckling av RV45. | Lämplig för t.ex andningsskydd, uppblåsning av bubbelplast, tryckavlastande madrasser, rening av luft på nagelsalonger mm.
Kompakt centrifugalfläkt, 65x65x64 mm, som med sin höga kapacitet är det en idealisk fläkt för krävande applikationer. Fläkten finns för 12 V och 24 V-versioner. Hög dynamik då varvtalet kan ändras från 5 000 till 40 000 rpm på < 1 s. RVE45 klarar en statisk tryckuppbyggnad på över 5 000 Pa och det maximala luftflödet är drygt 530 l/min. Den robusta designen minimerar vibrationer, vilket ger en så låg ljudnivå som 49 dB(A).


ECI-42.20-K1 med IQ-Encoder
Lämplig för många olika applikationer tack vare sina fysiska mått. Finns med ett flertal olika typer av Encoders, bland annat SIMATIC.


Siemens SIMATIC MICRO DRIVE:
Siemens Regler PDC 100
EC / EC-drivstyrenhet, utrustad med slutna kretsar för SIMATIC MICRO-DRIVE-drivsystem. Alla ECI-motorer finns som SIMATIC. Allt för att kunna använda Siemens höga industrisäkerhet. Alla våra motorer kan jobba med de olika PDC- och FTM-enheterna.

ECI-42.20 med EtaCrown Plus 42
Kompakt, kraftfull och dynamiskt BLDC-motor med bra verkningsgrad för 24 & 48 Vdc.
EtaCrown Plus 42, vinkelväxeln i förstärkt utförande med planetsteg för hög utväxling och verkningsgrad i kompakt format. Upp till 10 Nm S1.

VDC-49.15 K3
Kompakt motor med hög effekttäthet för DC-drift. Integrerad elektronik för varvtalsreglering.

ECI-63.40-K4
BLDC-inner-rotormotor med hög dynamik, bra verkningsgrad och jämn gång. Upp till 90% verkningsgrad. Positionering, varvtal och moment anpassas för dina behov. 24 & 48 Vdc. Kan kombineras med ett antal olika växellådor. Finns med ett flertal olika typer av Encoders.

ECI-80.60-K1 x 63
Kraftfull EC-motor för krävande drifter.


AxiTwin 100
Applikationsområden: Datacenter och andra elektroniktäta applikationer.
AxiTwin 100 har en helt ny konstruktion med två integrerade motorer och fläktblad, sammankopplade med en patenterad fläns.
Konstruktionen ger en unik flödesgeometri där den första rotorn svarar för luftflödet, medan rotor nummer två säkerställer tryckökningen.
AxiTwin 100 har två integrerade GreenTech EC-motorer, trefasmotorer, som vardera har en motoreffekt på upp till 180 W.
AxiTwin 100 har utvecklats speciellt för applikationer där installationsutrymmet är begränsat samtidigt som det ställs stora krav på kylningen.

AxiEco 200
Applikationsområden: Lämplig för t.ex frys- och kyllager samt värmepumpar.
Särskilt effektiv vid höga mottryck. Med optimerad luftprestandakurva täcker AxiEco-serien ett betydligt större flödesområde än jämförbara axialfläktar.
AxiEco-fläktarna är så pass effektiva att vi brukar säga att de besitter superkrafter.

AxiRev 126

Applikationsområden: För effektiva push-pull-applikationer i bostadsventilation.
Fläkten ändrar sin rotationsriktning varje minut. Utrustad med med ny lågljudsmotorteknik och en innovativ aerodynamisk design. Resultatet är ett jämnt luftflöde, behaglig ljudnivå och maximal energieffektivitet.

W1G200EC
Det smarta och effektiva alternativet till kyl och frysdiskar. Med EC-motor och optimerat fläkthjul och montage ring.

Varmt välkommen till ebm-papst monter A03-26!

Registrera dig för en kostnadsfri biljett
Artikel om ebm-papst på Elmias hemsida