Kompakt centrifugalfläkt för kylskåp och frysar

ebm-papst fläkt ger effektiv luftcirkulation och gör det möjligt att tillverka mindre värmeväxlare
I moderna kylskåp och frysar finns det värmeväxlare som tillsammans med ett kylmedium kyler luften. Med en kompakt centrifugalfläkt som ebm-papst utvecklat speciellt för hushållsapplikationer är det möjligt att forcera luftcirkulationen och därmed också att tillverka mindre värmeväxlare med högre effekt än vad som kan uppnås med exempelvis konvektionskylskåp. Dessutom blir det möjligt att styra luftcirkulationen så att den kylda luften riktas mot olika delar av exempelvis ett kylskåp. Ett kylskåp kan därmed delas in i zoner, exempelvis en särskild del för grönsaker, med olika temperatur och luftfuktighet. Ytterligare en fördel är att den forcerade luftcirkulationen förhindrar fuktig luft från att kondenseras och bilda frost på förvarade livsmedel och på insidan av frysar och kylskåp.

En förutsättning för att kylskåp och frysar som använder tekniken med värmeväxlare i kombination med forcerad luftcirkulation ska vara både effektiva och energisnåla är att alla ingående komponenter är anpassade till varandra. Detta gäller inte minst för fläktarna vars motorer avger värme som påverkar den termiska balansen. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av fläktlösning liksom fläktarnas ljudnivå.

Optimering av aerodynamiken med hjälp av CFD – Computational Fluid Dynamics
Kraven på att kylskåp och frysar ska ha en så låg ljudnivå som möjligt har lett till att ebm-papst satsat stora resurser på forskning runt hur fläktljud uppfattas av det mänskliga örat. Forskningen har haft stor betydelse för utvecklingen av den kompakta centrifugalfläkt som ebm-papst tagit fram speciellt för hushållsapplikationer. Fläkten har en verkningsgrad på upp till 22 % vid en effekt på endast 1 watt. Under utvecklingsarbetet ledde kravet på lågljudnivå till att ett stort fokus lades på den aerodynamiska utformningen av fläkthjulet och även på arbetet med en fläktmotor som minimerar den totala ljudbilden från exempelvis frysar. Under designarbetet användes den tredimensionella designmetodiken CFD (Computational Fluid Dynamics) för att optimera centrifugalfläktens aerodynamiska egenskaper.

Tekniken används också i ett tidigt skede under utvecklingsarbetet hos producenter av kylskåp och frysar för att de ska få en tydlig bild av de krav som ska ställas inför valet av fläkt. CFD och önskemål från olika producenter har bl a lett fram till att den fläkt som ebm-papst utvecklat har ett minimalt avstånd mellan fläktblad och fläkthus vilket har stor betydelse för att ljudnivån ska bli så låg som möjligt. Fläkten har också försetts med speciella utrymmen med plats för balansvikter som används för att minimera vibrationerna. Driftområdet för ebm-papst centrifugalfläkt är 30 – 40 m3/h och den har en total verkningsgrad på cirka 20 %. Detta är ett mycket bra värde med tanke på de tekniska anpassningar som är nödvändiga för att en fläkt ska svara upp mot de höga krav på energieffektivitet som ställs på moderna hushållsfrysar och kylskåp.


Övrig produktinformation finnes här.