Klövern spar energi med behovsstyrd ventilation och moderna EC-fläktar

Fastighetsbolaget Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Att det både kan vara lönsamt och bra för inneklimatet att ersätta äldre remdrivna fläktar med direktdrivna EC-fläktar finns det många exempel på. Det visar ett moderniseringsprojekt som fastighetsbolaget Klövern genomfört i Norrköping. Den tillförda effekten till en av flera nya EC-fläktar från ebm-papst minskade från 15,5 kW för den remdrivna fläkten till som mest 4,8 kW med EC-fläkten.

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Vid slutet av 2014 hade bolaget drygt 400 fastigheter till ett värde av knappt 30 miljarder kronor. Ett flertal av fastigheterna finns i Norrköpings Industrilandskap och det är i en av dessa fastigheter som bolaget genomfört en genomgripande modernisering av ventilationssystemet.

Klövern bedriver ett långsiktigt miljöarbete som genomsyrar hela organisationen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ses energieffektivisering som den viktigaste parametern i miljöarbetet då fastigheter förbrukar stora mängder energi. Ett mångårigt arbete med att reducera såväl energi- som driftskostnaderna har också gett resultat.
Driftchefen vid Klövern i Norrköping berättar:
- I juni 2012 nådde vi ett delmål som innebar att Klövern under fem år skulle minska energikostnaderna med tjugo procent. Sedan sattes ett nytt mål upp att reducera med ytterligare drygt tio procent till 2015. Idag har vi kommit så långt att vi inte kan göra mer i vissa fastigheter medan vi i andra gör punktinsatser. Ett exempel är den fastighet i Industrilandskapet där vi genomfört projektet med behovsstyrd ventilation och byte till direktdrivna fläktar.

Den aktuella fastigheten renoverades i mitten av 90-talet och har sedan dess haft remdrivna fläktar utan möjlighet till styrning.
- Med den äldre fläktlösningen gick fläktarna kontinuerligt även om det var tomt i exempelvis konferensdelen. Nu ventileras det exakt så mycket som behövs beroende på aktivitetsnivån i lokalerna. När lokalerna är tomma ventileras de bara med ett tryckstyrt miniflöde. Behovsstyrningen sker genom CO2-detektering och lösningen möjliggör stora besparingar samtidigt som man upplever en ökad komfort. Vi har sedan 2009 installerat ett antal av ebm-papst EC-fläktar i våra fastigheter, men det här projektet vill vi lyfta fram lite extra då resultatet är så lovande.


Flera samverkande åtgärder ger stor spareffekt
Uppskattningar som gjorts av ventilationsbranschen pekar på att så mycket som 80 % fläktelenergi och 40 % värme- och kylenergi kan sparas på behovsstyrd ventilation jämfört med konstant luftflöde och temperatur. Installatören FTX Teknik & Service har gjort mätningar hos Klövern som ger en indikation om sparpotentialen:
- Förutom bytet till ebm-papst EC-fläktar och zonstyrning har vi genomfört funktionsförändringar med spjäll och nya don. Vi gjorde en mätning på en av två fläktar i det aktuella aggregatet och kunde konstatera att vi gått från 15,5 kW till mellan 4,8 kW och 8 kW beroende på utetemperaturen och beläggningen i konferensdelen. Ytterligare mätningar ska göras men vi ser ändå den sparpotential som ligger i att ta ett helhetsgrepp på fastighetsventilationen och där fläktbytet utgör ett viktigt led.

Valet av fläkt blev en av ebm-papst största direktdrivna kammarfläktar (K3G800-AS07-01 RadiPac) med energieffektiv EC-integralmotor och med integrerad driv- och styrelektronik. Fläkthjulet har hög verkningsgrad och låg ljudalstring vilket är viktigt för Klövern då fläktaggaregatet är placerat i ett utrymme i närheten av konferenslokalerna.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsutvecklare),
är övertygad om att intresset för behovsstyrd ventilation i kombination med EC-fläktar kommer att öka ytterligare i takt med att fler inser fördelarna och energisparpotentialen. Samtidigt vill Klas understryka att de verkligt effektiva lösningarna bygger på att både teknik och kompetens integreras och samverkar, precis som i projektet hos Klövern.
- När ett ventilationssystem ska moderniseras och behovsstyras är det viktigt att starta från ett helhetsperspektiv. Hur och när används lokalerna? Vilken typ av styrning är mest lämpad för den aktuella fastigheten? Vilken kapacitet måste fläktarna ha för att svara upp mot kraven idag och på sikt om lokalerna kanske får en annan användning? Det finns många viktiga frågeställningar och vi hjälper gärna till med den kunskap och erfarenhet som finns inom ebm-papst, avslutar Klas Alner.


Fakta: Direktdriven kammarfläkt K3G800-AS07-01 RadiPac

Försedd med energieffektiv EC-integralmotor. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Fläkten lämpar sig för installation i såväl sug- som tryckkammare. Inloppskonan är försedd med mätuttag.

Spänning: 3~400 VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Effekt: 11,6 kW
Märkström: 17,8 A
Varvtal: 1379 rpm
Luftflöde: 9828 l/s, 35375 m3/h
K-faktor inloppskona: 193 l/s
Motor: Energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik. Klar för varvtalsreglering.
Kapslingsklass: IP54