Justering av priser från 1 Juli 2021

På grund av ökade priser på ingående material samt de utmaningar som vi möter gällande tillgång på komponenter samt ökade priser för transporter kommer ebm-papst AB att behöva justera sina priser från den 1:a Juli 2021. Gällande detaljfrågor om detta vänligen kontakta er säljkontakt.