ISH 2023

ISH är världens ledande mässa och internationella mötesplats för industrin när det kommer till ansvarsfull användning av resurser och energi i byggnader.

Den 13-17 mars finns ebm-papst på plats för att ställa ut på mässan, som hålls i Frankfurt. Här kommer ett par helt nya och mycket innovativa produkter att presenteras för första gången. Klockan 10.30 och 14.30 bjuds det på demonstration i montern.

ebm-papst monter är F91, som finns i hall 8.

Mer information och registrering