Halvering av energiförbrukningen hos RUAG Space
Unik arbetsmodell nyckeln till Consat SES halvering av energiförbrukningen hos RUAG Space

Förtroende, bra kommunikation och ett nära samarbete inom ramarna för en unik arbetsmodell. Det var viktiga framgångsfaktorer när Consat SES i ett flerårigt projekt lyckades halvera energiförbrukningen hos RUAG Space i Göteborg. Ett stort antal kammarfläktar från ebm-papst har också bidragit till en mycket stor energibesparing och även sänkta underhållskostnader.

RUAG Space – tidigare Saab Space - i Göteborg förser raketer och satelliter med datorer, instrument, antenner och annan högkvalificerad utrustning. Företagets anläggning på berget ovanför Kallebäck består av ett antal byggnader som RUAG Space hyr av fastighetsbolaget Klövern. RUAG Space tillverkningsprocess är energikrävande då produktionsmiljön på drygt 3 000 kvm till stor del består av renrum där luften och klimatet alltid måste hålla en exakt nivå. Renrummen kräver en luftomsättning på 12 gånger i timmen och ventilationen måste fungera 100-procentigt för att produktionen inte ska bli stillastående.

Utredning visade på stor energisparpotential

Ett par år efter att Klövern förvärvat fastigheten, år 2012, konstaterade man att energiförbrukningen var väldigt hög och stack ut jämfört med bolagets övriga fastighetsbestånd. En energiutredning visade på en stor sparpotential; 80 procent för värmen och drygt 45 procent för elen. Beslut togs om ett energieffektiviseringsprojekt som startade 2017 och leddes av Consat Sustainable Energy Systems AB (SES) i Partille.Consat SES är ett dotterbolag inom Consat AB som startades 1986 och idag är en av Sveriges ledande teknik- och ingenjörskoncerner. Bolagsgruppen växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan och det gäller inte minst inom området energieffektivisering. Consat SES främsta fokus är kommersiella fastigheter som livsmedelsbutiker, shoppingcenter, kontorshus, lager, logistikhallar och krävande produktionsmiljöer där RUAG Space är ett bra exempel.
En arbetsmodell som utmanar traditionella arbetssätt.

Ganska bra är inte gott nog! Det är ett motto som driver verksamheten i Consat-bolagen och som lett till en stark expansion och efterfrågan på företagens tjänster och produkter. Hos Consat SES är också ”Nytta” ett viktigt ledord. Genom ett starkt fokus på kundnytta och en arbetsmodell där man arbetar på ett annat sätt än vad som är vanligt i energisparprojekt uppnår man resultat som många gånger kan överraska kunderna. Consat SES har också en lång historik som få andra företag kan visa på; man har i tidigare projekt aldrig överskridit budget eller underpresterat utlovad energibesparing.Arbetsmodellen har en stark vi-känsla och bygger på ett mycket nära samarbete med de partners som görs delaktiga och får stort ansvar i projekten. Lars-Olof Lindeheden som är COO hos Consat SES menar att arbetsmodellen ökar kundnyttan, sänker projektkostnaderna och ger ett betydligt bättre resultat energisparmässigt.

” Vi, och då menar jag vi i en mycket vid bemärkelse, har inte råd att fortsätta arbeta med suboptimerade upphandlingsprocesser som uppfinner sina egna kostnader och där alla parter drar i olika riktningar. ”Vi” måste enas om målsättningarna, våga lita på varandra och se till att förvalta det förtroendet. Vi uppskattar att vi kan klippa bort 20% av projektkostnaderna genom detta arbetssätt och uppnå minst 15% bättre resultat energimässigt. Ibland mycket mer vilket vi också visade i det här uppdraget för Klövern”, säger Lars-Olof.

Consat SES har arbetat hårt för att utmana och ifrågasätta den ineffektivitet man menar präglar traditionella arbetssätt, och där samarbetsviljan många gånger är obefintlig.

”Ofta blir det en katt och råtta-lek där olika aktörer prioriterar sin egen kortsiktiga vinning istället för ett lyckat gemensamt slutresultat. Många gånger finns det ett ömsesidigt misstroende mellan aktörerna genom hela gången från analys, projektering, upphandling, entreprenad och fram till slutbesiktning”, fortsättar Lars-Olof.

ebm-papst och Bälinge Ventilation viktiga ”vi-partners” för Consat SES

I uppdraget hos RUAG Space var ebm-papst och Bälinge Ventilation viktigt ”vi-partner” för Consat SES. Henrik Fahlström som är försäljningsingenjör vid ebm-papst kontor i Göteborg tycker om Consat SES arbetsmodell.”Man kände verkligen att man blev delaktig i projektet och att min kunskap var viktig. Efter att jag gjort olika mätningar föreslog jag vilka fläktar som skulle ersätta äldre remdrivna fläktar, och Consat SES gick sedan på mitt förslag till fläktval som blev några olika modeller av våra RadiPac-fläktar och även kammarfläktar i MXPC-serien” berättar Henrik.

När väl fläktvalet var gjort blev det Lars Bengtsson på Bälinge Ventilation i Alingsås som fick ansvar för att installera de nya fläktarna. Företaget hade långt innan dess varit med i diskussionerna om lämpliga ventilationslösningar och precis som Henrik är även Lars väldigt positiv till Consat SES arbetsmodell.

”Det är roligt att få vara med från början och ge förslag på lösningar. Consat SES är duktiga på att sätta upp projektmål och driva mot målet, och där vi verkligen blir delaktiga för att målen ska nås. I det här projektet installerade vi fläktarna under ett par olika etapper. Installationerna gick smidigt då ebm-papst fläktar är väldigt lätta att få på plats och driftsätta, säger Lars Bengtsson.

Minskade energiförbrukningen med 3,1 GWh
När Klövern förvärvade fastigheten i Kallebäck konstaterade men efter en tid att energiförbrukningen på hela 8 GWh stack ut markant jämfört med bolagets övriga fastigheter. Idag är det inte så längre. Consat SES kan konstatera att projektet resulterat i en minskning med 3,1 GWh, och det slutliga resultatet av energibesparingen kommer att utvärderas efter 2021. Lars-Olof Lindeheden är inte förvånad över den stora besparingen.

”När man hjälps åt och jobbar nära varandra kan det bli så här bra. I slutet av 2019 hade värmeförbrukningen reducerats med 57 procent och elförbrukningen med 33 procent. Ändå finns det potential till ytterligare besparingar. För oss är projektet återigen ett bevis för hur stark vår arbetsmodell är och vi kommer aldrig att avvika från den. Ett integrerat arbetssätt väcker engagemang och motivation hos alla involverade samtidigt som allas kompetens tas tillvara på ett optimalt sätt. Det är detta som skapar access till de riktigt stora energibebsparingarna”, avslutar Lars-Olof Lindeheden.