Hållbarhetsrapport 23-24

Hållbarhet är en prioritet för ebm-papst AB och vi är glada att presentera vår senaste rapport. Rapporten visar hur vi har ökat vårt engagemang inom hållbarhet och vilka framsteg vi har gjort det senaste året och för att vara en etisk och hållbar organisation för våra kunder och samhället som helhet.
Vårt arbete inom hållbarhet bidrar till att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vår hållbarhetsredovisning avser brutet räkenskapsår 1 april – 31 mars. Redovisningen syftar till att uppfylla kraven i årsredovisningslagen (ÅRL) och omfattar ebm-papst AB i Sverige (556176-9513) samt ebm-papst AS i Norge (NO924273038).

Ta del av rapporten HÄR