Gunnebos nya säkerhetssluss med kundanpassad drivenhet från ebm-papst

© Andrea Arzt | Fotogloria

”ebm-papst drivenhet behöver bara en tredjedel av utrymmet jämfört med konkurrerande lösningar”


Gunnebo Entrance Control är ett affärsområde inom den globala säkerhetskoncernen Gunnebo.
Affärsområdet erbjuder innovativa lösningar för tillträdeskontroll på bl a flygplatser, i kollektivtrafiken och vid entrépunkter i fastigheter med höga säkerhetskrav.
Säkerhetsslussar, SpeedGates, är en viktig produktgrupp och som namnet antyder ska det gå snabbt att passera en sluss.
Kraven på allt snabbare och smidigare flöden av människor har lett till att Gunnebo Entrance Control utvecklat en ny typ av säkerhetssluss med en mycket snabb och smart säkerhetsgrind. Utvecklingsarbetet krävde ett nytänkande runt en mycket centrala komponent; mekanismen som öppnar och stänger grinden.
Lösningen blev en kundanpassad drivenhet från ebm-papst.

Så här gick det till:


Gunnebo Entrance Controls behov:
En kompakt drivlösning som skulle svara upp mot helt nya krav på snabbhet, säkerhet
och inbyggd intelligens.

På önskelistan:
En extremt snabb grind som samtidigt ska ha så låg stötkraft att all risk för klämskador
elimineras. Drivlösningens styrenhet ska också känna av om grinden får kontakt med
en person och då stoppa, backa eller gå med låg fart.

Utmaningar:
Att kombinera höga tekniska krav på drivlösningen med ett kompakt format då
ambitionen var en helt ny design på en smal säkerhetsluss.

Lösningen från ebm-papst:
Tillsammans med Gunnebo Entrance Control och i laboratoriemiljö utvärderades olika
kombinationer av motorer, styrenheter och växellådor. Den slutliga drivlösningen uppfyllde
alla krav som ställdes på snabbhet, säkerhet och inbyggd intelligens.

Resultat:
Gunnebo Entrance Control kan erbjuda en säkerhetssluss där passeringen går så snabbt att
det aldrig uppstår någon risk för köer.