Framtidens förvaltare träffas på Stockholm Waterfront

Förvaltarforum arrangerar seminariedagen "Framtidens förvaltare" den 2 februari, i syfte att öka och sprida kunskap kring bra och effektiv fastighetsförvaltning.

En fastighetsförvaltares främsta uppgift är att förvalta och underhålla fastigheter med ansvar för allt som fastigheten kan tänkas behöva inom ekonomi, drift, energi och byggprojekt. Ett viktigt och avgörande arbete i dagens läge med rekordhöga energipriser.
En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet saknar idag t.ex system för att övervaka funktioner och driftstatus samt driftoptimering. Avsaknaden av smarta och enkla system medför merarbete, ökade driftkostnader och ökad miljöpåverkan.

ebm-papst visar energieffektiva lösningar.
ebm-papst har många produkter och lösningar för att skapa mer energieffektiva fastigheter och är en av de utvalda leverantörer att finnas på plats under seminarie- och mingeldagen på Stockholm Waterfront i februari.
I pauserna mellan seminarierna samt under lunch och mingel har du därför möjlighet att bekanta dig med oss och vårt digitala system Building Connect.

Seminarier den 2 februari på Stockholm Waterfront Congress Center:
- Digital Transformation & Proptech.
- Hållbarhet & Teknik
- Hyresgäster & Kundvård
- Framtidens förvaltning

Framtidens förvaltare - en kompetenshöjare.
- "Det kommer bli en innehållsrik dag med fokus på kunskap. Det finns så många goda exempel i branschen och man delar generöst med sig av sina framgångar, eftersom det hjälper hela branschen. Framtidens Förvaltare är branschens bästa seminarium om fastighetsförvaltning törs vi lova", säger Förvaltarforums VD Ove Nordqvist på deras hemsida.

Registrera dig för medverkan via länken nedan.

Fastighetsövervakning med Building Connect. Enkelt. Smart. Digitalt
Med Building Connect kan du samla in och överblicka alla mätdata i era fastigheter på en gemensam plattform och optimera driften unikt för varje fastighet. Genom att tillföra intelligens till gamla befintliga system ges samma förutsättningar till övervakning och driftoptimering, som för ett nytt modernt system.
Med Building Connect kan du t.ex styra ventilation, värme och belysning efter aktuellt behov och därigenom optimera såväl inomhusklimatet som energiförbrukningen. Building Connect är helt öppet och kan kopplas upp mot vilka system som än finns i fastigheten idag.Registrera dig för att medverka på Framtidens Förvaltare HÄR
Mer om system Building Connect