Energismart ventilationslösning med dubblerade EC-lågenergifläktar i trångt ventilationsaggregat

Klas Alner på ebm-papst tog fram en smart lösning åt BRF Idrottstränaren i Linköping.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 3 900 bostadsrättsföreningar. Målsättningen för HSB har alltid varit att göra vardagen enklare. Det var därför kooperationen uppfann sopnedkastet och tvättstugan. Under de senaste åren har HSB också satsat mycket på att göra arbetet med energieffektivisering enklare för alla de föreningar som vill spara energi. Under temat ”Energismart ventilation” kan föreningarna läsa att 20 till 40 procent av en byggnads uppvärmningsbehov går åt till att värma upp ventilationsluften. Man får också tips om de möjligheter som finns att sänka energikostnaden genom att se över och modernisera ventilationssystemen. En HSB-förening som gjort det är Brf Idrottstränaren i stadsdelen T1 som ligger på gångavstånd från Linköpings centrum.

Brf Idrottstränaren har en långsiktig underhållsplan som ser till att hålla husen byggda i början av 90-talet i toppskick. Då föreningens fem fastigheter med drygt 90 lägenheter är drygt 20 år gamla har modernisering av ventilationssystemen med nya lågenergifläktar hög prioritet. Vicevärden på bostadsrättsföreningen berättar att det finns två skäl till att föreningen tillsammans med installatören Bravida i Linköping inlett en modernisering och där EC-lågenergifläktar från ebm-papst samt nya styr- och regleraggregat ska hjälpa till att reducera energikostnaderna:
- Liksom i många andra byggnader från åttio- och nittiotalet har vi en fläktstyrd till- och frånluftsventilation där vi genom värmeåtervinning tar tillvara en stor del av den
värmeenergi som lämnar husen. Eftersom fläktarna börjat komma till åren ville vi dels förebygga eventuella tekniska problem och störningar, men vi inser vi också att det finns en stor energisparpotential genom ett fläktbyte. Vi hade hört en hel del om lågenergifläktar och Bravida gav oss rådet att starta en modernisering av ventilationsaggregaten med EC-lågenergifläktar från ebm-papst. Det har vi inte behövt ångra. På kort tid har vi konstaterat en reducering av elkostnaden för de aggregat som hittills moderniserats på i genomsnitt ca 40 procent, och för ett aggregat nästan 60 procent.

Det är Bravidas filial i Linköping som är installatör samt långsiktig service- och energisparpartner för Brf Idrottstränaren. Ventilation är ett av tre teknikområden och filialen har alla resurser som krävs för att erbjuda helhetslösningar till bl a bostadsrättsföreningar. I dessa lösningar kombineras ofta Ventilation, El och VVS samt tjänster för energibesparingar.


Dubbelmontage istället för dyr nybyggnation
Bravida erbjuder kundanpassade ventilationslösningar samt all teknik för att skapa ett bra och energisnålt inomhusklimat, och många gånger ingår ventilationsfläktar från ebm-papst i dessa lösningar. För Bravida var dock projektet hos Brf Idrottstränaren det första med denna lösning på fläktmontage i befintligt aggregathölje med aktuell modell av ebm-papst aggregatfläktar / EC-lågenergifläktar (RadiCal K3G225-RE07-03). Ansvarig montör på Bravida berättar att man tidigt i projektet mötte en lite annorlunda utmaning:
- Vi kunde bara konstatera att utrymmet var så litet och höjden så låg i ett av de befintliga fläktskåpen att det inte fanns någon möjlighet att göra en konventionell fläktinstallation. Något som gjorde det extra komplicerat var att utluftskanalen var placerad upptill i aggregatet. Vi stod inför en situation att kanske tvingas bygga ett nytt skåp, och dessutom behöva flytta på de kabelstegar som är placerade ovanför utluftskanalen. Det fanns dock en helt annan lösning och det var Klas Alner på ebm-papst som hjälpte oss med den genom att föreslå en smart konstruktionsidé.

Klas Alner är försäljningsingenjör inom produktområdet Ventilationsfläktar. I den rollen fungerar Klas, liksom kollegorna, ofta som aktiva partners till bl a installationsföretag och hjälper till med tekniska råd och val av lämplig fläkttyp. I Bravidas uppdrag för Brf Idrottstränaren blev det trånga fläktskåpet en utmaning även för Klas, men givetvis fanns det en lösning.
- Det gäller att kunna se de stora möjligheterna även när inbyggnadsbyggmåtten är små. Det jag gjorde var att föreslå en konstruktion med ett dubbelmontage av två radialfläktsmoduler i vår RadiCal-serie. De är extremt tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet, och extra viktigt här var att de även är mycket kompakta. Lösningen illustrerar på ett bra sätt den roll som idégivare vi gärna tar när moderniseringsprojekten blir lite komplexa, och när både installationsföretag och slutkunden kanske tror att man står inför extra ombyggnadskostnader. Runt om i landet finns det tusentals aggregat som behöver bytas och moderniseras, och vi hjälper gärna till med den här sortens win-win lösningar. Både installatören och slutkunden vinner ju mycket på det, säger Klas.

För Bravida finns det ytterligare ett mervärde i valet av RadiCal. Det är vanligt att högvarviga fläktar kräver extra ljudisolering, men så är inte fallet med RadiCal. Som redan nämnts är de extremt tystgående och välbalanserade så även här finns det tid och pengar att spara i arbetet med energismarta ventilationslösningar!


Fakta radialfläktsmodulen K3G225-RE07-03

- Hög verkningsgrad med fläkthjul typ RadiCal och ny EC-motor
- Extremt tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet
- Lågt rotationsljud
- Mycket kompakt
- Robust konstruktion och underhållsfri drift
- Uppfyller ErP krav
- Styrsignal 0-10 VDC
- Spänning: 1~230 VAC
- Märkeffekt: 170 W
- Märkvarvtal: 2860 rpm


Energibesparingen hos Brf Idrottstränaren

Energisparfakta från vicevärd Joakim Sölvberg:

TA4:1 före 1035w efter 420w
FA4:1 före 2100w efter 1380w
TA5:1 före 570w efter 270w
FA5:1 före 831w efter 630w
FA5:2 före 501w efter 320w

Total effekt före fläktbyte: 5037W
Total effekt efter fläktbyte: 3020W

Besparing 2017W = 2,017kW = 17 668kWh/år Energikostnaden för fläktdrift har sänkts med ca 40%.

- Beräkningen är för 2.5 ventilationsaggregat av totalt 7st. De flesta av de som är kvar att byta är större än de som redan är bytta så efter att allt är bytt borde vi få en ganska bra sänkning av elkostnaden, berättar ansvarig montör på Bravida.

Datablad K3G225-RE07-03