Energismart ventilation i klassiskt bilmuseum

Den tyska staden Wolfsburg i Niedersachsen grundades 1938 i samband med uppförandet av Volkswagenfabriken.
I Wolfsburg finns Autostadt som är Volkswagenkoncernens egen upplevelse-park inne i själva fabriksområdet.
Autostadt täcker en yta på 25 hektar och hit vallfärdar bilentusiaster från hela världen.
En del kommer för att besöka Automuseum Volkswagen med koncernens egna märken,
och sedan finns ZeitHaus som är ett museum med mer än 260 klassiska bilar från hela världen.
Här finns ett 60-tal olika bilmärken och museet är känt för att arrangera utställningar där bilar visas tillsammans med historiska bilder.
Nyligen har ventilationssystemet i ZeitHaus moderniserats med målen att förbättra inomhusklimatet, stabilisera luftflöden och energieffektivisera.
För att uppnå målen installerades två fläktväggar med ebm-papst RadiPac-fläktar.

”Målet var en energibesparing på 25 procent. Resultatet blev mycket bättre än så”


Så här gick det till:


Målsättningar:
En energibesparing på närmare 30 kW (25 procent) och förbättring av både luftflödet och driftsäkerheten genom att ersätta gamla remdrivna fläktar med EC-fläktar.

På Automuseum Volkswagen önskelista:
Att optimera och stabilisera luftflödet. Reducera underhållsbehovet. Säkerställa en störningsfri drift. Förbättra inomhusklimatet och sänka energikostnaderna.

Utmaningar:
Att hitta en fläktlösning som svarade upp mot en bred och tuff kravbild.

Lösningen från ebm-papst:
Med hjälp av ebm-papst programvara FanScout kunde valet av lämplig fläktlösning göras med utgångspunkt från de krav som ställdes. Lösningen blev två fläktväggar med vardera tolv
RadiPac-fläktar.

Resultat:
En energibesparing som överträffade målsättningen. Ett optimerat luftflöde, en ökad redundans och sänkta underhållskostnader.#oem
#energieffektivitet
#produktpartner