Energieffektiv kyllösning för lastbilssläp

Oavsett om det gäller frusen pizza, grönsaker eller lax, så säkerställer transportföretaget Thermo King att all mat är färsk när den anländer till handlarna.
Med hjälp av företagets helt nyutvecklade kylsystem "Advancer", genomförs dessutom transporterna numera närmare en tredjedel
mer effektivt än för genomsnittet i sin bransch.
I Advancer-systemet anpassas förångarens luftflöde exakt efter lastens mängd och typ med hjälp av steglöst justerbara DC-fläktar,
innehållande kundanpassad motorlösning från ebm-papst.

"ebm-papst förstod våra krav och visste hur de skulle lösa uppgiften."


Så här gick det till:


Thermo Kings behov och förfrågan till ebm-papst:
En mer energieffektiv kyllösning för lastbilstransporter.

På önskelistan:
Hög energieffektivitet | Låg ljudnivå | Justerbar lösning

Utmaningar:
Litet installationsutrymme | Vibrationer | Temperaturförändringar

Lösningen från ebm-papst
Steglöst justerbara RadiCal DC-fläktar, kyler innehållet i lastområdet med exakthet.
Två fläktar placerade i förångaren blåser kyld luft in i släpet. Två andra fläktar, placerade i kondensorn, släpper ut värmen från kylvätskan till utsidan.
Specialanpassaning av fläktlösningens motor och impeller, med tanke på det begränsade installationsutrymmet, utan att tappa effektivitet.

Resultat:
Kylsystemet Advancer är närmare 30% mer energieffektiv sin föregångare.

Projekttid:
3 år.

#oem
#energieffektivitet
#produktpartner