En liten diskmaskinsfläkt med stor arbetsmiljöeffekt

Utvecklingen av kommersiella diskmaskiner har gått in i en ny fas. För tio år sedan utvecklades diskmaskiner med mottot att de skulle diska så snabbt som möjligt. Sedan flyttades fokus från snabbhet till vattenekonomi där återvinning av sköljvattnet ger stora vattenbesparingar. Idag är det energieffektivitet och krav på arbetsmiljö som driver fram nya tekniska lösningar. Det tyska företaget MEIKO är med och leder utvecklingen. Tillsammans med ebm-papst har en lösning utvecklats som både spar energi och förbättrar arbetsmiljön för diskpersonal i storkök på exempelvis hotell, restauranger, kryssningsfartyg och sjukhus.

Det är inte det att MEIKO:s nya diskmaskinserie M-iClean har bluetooth, automatiskt energisparläge, en LED-display på fronten som ger all information om diskprocessen och en inre belysning som tänds när luckan öppnas. Den stora nyheten är istället är en lösning som fått namnet AirConcept och som gör att diskpersonalen slipper obehaget med varm ånga efter en avslutad disk. Alla som har en diskmaskin hemma har någon gång glömt att inte ha ansiktet alldeles intill luckan när den öppnas. Ångan som strömmar ut kan lätt bli en obehaglig överraskning. För den som har diskning som yrke ställer ångan till ännu större problem. Eftersom diskarbetet kan pågå mer eller mindre kontinuerligt många timmar i sträck blir snart arbetsmiljön fuktig och varm.

När MEIKO Maschinenbau GmbH & Co startades i staden Offenburg 1927 var det fem personer som arbetade på företaget. Idag är MEIKO en global koncern med mer än 2 000 medarbetare runt om i världen, ett antal dotterbolag i Tyskland och mer än tio bolag runt om i Europa, USA och Kina. Precis som ebm-papst satsar MEIKO mycket på forskning och utveckling och företaget har under de senaste åren fått många priser och utmärkelser för innovativa lösningar som minskar diskmaskinernas miljöpåverkan, vatten- och energiförbrukning.


Med ebm-papst fläktlösning kan ångan återvinnas istället för att strömma ut i diskrummet

För några år sedan inledde MEIKO ett utvecklingsprojekt med målet att ta fram en lösning som skulle spara ännu mer energi och dessutom minska arbetsmiljöproblemen med varm ånga och fuktig luft. Ett nära samarbete inleddes med ebm-papst då det koncept som diskuterades krävde en innovativ fläktlösning. Det MEIKO ville göra var att återvinna den varma ånga som bildas i slutet av diskcykeln istället för att den strömmar ut när luckan öppnas. För det krävdes en fläkt som dels är liten, dels klarar den tuffa miljön inne i kommersiella diskmaskiner.

- När vi utvecklar nya diskmaskiner ställs det mycket höga krav på att de ska vara energieffektiva och då måste också de komponenter som ingår i maskinerna vara effektiva. ebm-papst EC-motorer svarar upp mot de kraven men utvecklingen av AirConcept ställde också andra krav på fläktlösningen. Eftersom utrymmet i diskmaskinerna är begränsat krävdes det att ebm-papst utvecklade en liten specialfläkt som klarar den tuffa och aggressiva miljön med mycket varmt vatten och kraftfulla diskmedel, säger MEIKO:s utvecklingschef Bruno Gaus.

Den lösning som MEIKO och ebm-papst utvecklade tillsammans gör det möjligt att återanvända den varma ångan som istället för att strömma ut i diskrummet kan användas i uppvärmningsprocessen inför en ny diskning. ebm-papst fläkt kastar den varma luften mot taket i diskmaskinens sköljkammare och ångan kondenseras sedan mot den svalare ytan på sidoväggarna.

ebm-papst tekniker tycker om nya utmaningar och samarbetsprojektet med MEIKO blev en sådan. Fläktlösningen som togs fram bygger på en standardmotor kompletterad med specialanpassad elektronik och särskilt robusta tätningar och material. Även fläkthjulet utvecklades speciellt för MEIKO och trots att EC-motorn klarar ett varvtal på 5 000 rpm uppfyller fläktlösningen två andra och viktiga krav; den är extremt tyst och helt fri från vibrationer.