En inblick i vårt globala testcenter

ebm-papst har alltid testat sina fläktar och övriga produkter innan de nått marknaden. Med det helt nya testcentret i Mulfingen- Hollenbach, som stod färdigt tidigare i år, har nu säkrandet av ebm-papst produktkvalitet och prestanda tagits till en helt ny nivå.
I det nya centret testas flera hundra fläktar per år - under flera månader vardera - i sex olika testområden på den 2 500 kvadratmeter stora ytan. Testerna genomförs redan i designfasen och sedan kontinuerligt tills dess att produkten eller komponenten är redo att nå marknaden.

Testområden:
- Stötar och vibrationer
- Klimat
- Impellerhållfasthet
- Spinn- och cykeltest
- IP-skyddsklass
- Saltspray
- Klimattesterna: H0, H1 och H2.Varför så noggrann testning?
Miljöpåverkan så som isbildning, värme eller regn påverkar fläktarnas förmåga och livslängd. Om till exempel vatten kommer in i en fläkt kan dess elektronik och funktion påverkas. Även stötar och vibrationer, som kan uppstå till exempel vid transporter med lastbil, flygplan eller fartyg, kan påverka fläktens livslängd.
På vårt globala testcenter genomförs därför månadslånga tester, med verklig miljöpåverkan - över belastningsgränserna - av våra produkter. På så sätt kan vi på ett tillförlitligt sätt identifiera fläktarnas maximala livslängd och därmed erbjuda våra kunder produkter som uppfyller kraven på både kvalitet och effektivitet – oavsett hur tuff miljö de fraktas i, eller slutligen ska installeras i.

Erich Kemmer, som har jobbat på ebm-papst i över 30 år, är chef för testcentret: "Vårt mål är att ta reda på hur miljöpåverkningar påverkar fläktarna och att se om och hur de påverkar hur länge de fungerar. Genom det noggranna testandet kan vi hitta problem mycket snabbare än om vi bara väntar på att de ska dyka upp ute i verkligheten, " säger Erich.

Kemmer och hans team på åtta personer värderar interaktionen mellan fläktar, deras komponenter och miljö genom djupgående analyser före, under och efter de olika teststationerna. Frågeställningar kan till exempel vara: "Kan snabba temperaturväxlingar möjligen leda till sprickor i plasten?" "Kan då fukt tränga in genom dessa sprickor? "
Kemmers team förlitar sig på standardiserade tester, såväl som på kombinerade belastningstester, vilka utvecklats över tid och som utförs i stora klimatkammare.

Det tar minst ett halvår för en fläkt att köra igenom alla stationer. ”Vi testar alltid både under och i slutet av produktutvecklingen. När allt kommer omkring förväntas fläkten inte bara rotera och leverera den förväntade luftprestanda, utan även användas utan problem i en lång rad områden runt om i världen”, säger Kemmer.
Det är dock inte bara nyutvecklade produkter som passerar testcentret – nya storlekar av våra fläktar, eller enskilda komponenter som motorer eller pumphjul måste också testas. "Detta gör att vi kan identifiera fel under designstadiet och, om nödvändigt, börja om från början - det är hela poängen", förklarar Kemmer.

Ta reda på ännu mer om hur vår testning går till HÄR