EC-fläktar ger stor energibesparing i Sveriges coolaste datahall

Bahnhofs datahall Pionen i Stockholm. (Foto: Bahnhof)
Genom att ersätta remdrivna AC-fläktar med nio EC-fläktar från ebm-papst gör Bahnhof en årlig besparing på 275 MWh i datahallen Pionen i Stockholm.

Under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm har internetleverantören Bahnhof förvandlat ett gammalt bergrum till den futuristiska datahallen Bahnhof Pionen. Pionen har kallats ”Sveriges coolaste datahall” och här står rad efter rad med skåp fyllda med datorutrustning. Det blir varmt i skåpen och med allt mer tätpackade och kraftfull hårdvara blir en modern datahall väldigt energiintensiv och det ställs stora krav på kylningen. När Bahnhof tog över Pionen 2007 installerades en kylanläggning med remdrivna fläktar och konventionella asynkronmotorer. För ett par år sedan ersattes de remdrivna fläktarna med EC-fläktar från ebm-papst. Bytet har gett en energibesparing på drygt 275 000 kilowattimmar per år (275 MWh), men EC-teknologin ger också andra viktiga fördelar.

Bahnhof har erbjudit snabba, säkra och prisvärda internettjänster sedan 1994. Det börsnoterade företagets utveckling har varit snabb de senaste åren och Bahnhof har totalt sju datahallar varav fyra i Stockholm. Snart blir det en femte hall i Stockholm när Bahnhof omvandlat en byggnad i Hjorthagen till världens mest moderna och klimatsmarta datacenter. Den nya datahallen dimensioneras för 21 Megawatt vilket innebär att den blir större än alla andra Bahnhofs datahallar tillsammans. Satsningar på klimatsmarta och energieffektiva lösningar görs även i de övriga hallarna som exempelvis Pionen. För ett par år sedan inleddes ett projekt med målet att ersätta Pionens remdrivna fläktar med modernare och energieffektivare fläktar. Förutom sänkta energikostnader ville Bahnhof slippa några av nackdelarna med remdrift.

- En stor nackdel med remdriften är att fläktarna smutsar ner och smuts är inget vi vill ha i våra hallar. Visserligen löser filter en del av problemet men det blir ändå smutspartiklar i servermiljön. Dessutom blir det en hel del underhållsarbete med bland annat byte av remmar och filter. Det primära för oss när vi började titta på andra fläktlösningar var ändå möjligheten att sänka energikostnaderna. Efter en tid kom vi i kontakt med ebm-papst som har erfarenhet av att modernisera serverhallar, säger Kristian Thorin som är projektledare vid Bahnhof Pionen.

Säljer överskottsvärme till fjärrvärmenätet
Moderniseringar som ebm-papst i England genomförts visar att energiförbrukningen i datacenters kan reduceras med 50 procent. ebm-papst UK har också satsat på att utveckla kompletta fläktkit typ plug-and-play anpassade för kylsystemen i datahallar. Satsningen har blivit framgångsrik och den väckte också Bahnhofs intresse.

- Tillsammans med ebm-papst i Sverige arbetade vi fram ett moderniseringsförslag för Pionen som byggde på det koncept som tagits fram i England. Med facit i hand kan jag bara konstatera att moderniseringen blev mycket lyckad. Fläktbytet gick smidigt och förutom en mycket stor energibesparing har vi blivit av en med de tidigare problemen med smutspartiklar. Vi behöver inte längre ha några fläktfilter och detta tillsammans med EC-fläktarna har också resulterat i att fläkttrycket och energiförbrukningen minskat, förklarar Kristian.

Att Bahnhof Pionen genom bytet till ebm-papst EC-fläktar sparar drygt 275 MWh/år innebär att den årliga energikostnaden reducerats med cirka 300 000 kr. Bahnhof har också genomfört andra projekt som dessutom ger intäkter och där den effektivare kylningen med ebm-papst fläktar har betydelse.
När Bahnhof tog över Pionen 2007 släpptes överskottsvärmen från kylanläggningens kondensor ut alldeles intill datahallens entré där en ångkvast skvallrade om att att ”det eldades för kråkorna”. Bahnhof insåg dock att det gick att göra något bättre av all överskottsvärme som till exempel att värma upp ett stort antal lägenheter. Även Fortum Värme insåg den möjligheten och med projektet Öppen Fjärrvärme sökte man pilotföretag som såg möjligheten att sälja överskottsvärme till stadens fjärrvärmenät. Eftersom Bahnhof medvetet valt att anlägga serverhallar i centrala lägen väcktes idéen om att ansluta Pionen till fjärrvärmenätet.

Tillsammans med Fortum Värme inledde Bahnhof ett projekt där två seriekopplade värmepumpar installerades och en knappt 70 meter lång röranslutning drogs från Pionen till fjärrvärmenätets huvudledning. Idag är överskottsvärmen en intäktskälla för Bahnhof samtidigt som man har fått ytterligare en konkurrensfördel. Många företag tittar nämligen på hur hållbar och miljöanpassad produktionen är när man ska välja datahallstjänster och här har Bahnhof Pionen ett försprång jämfört med andra företag på marknaden. Även EC-fläktarna bidrar till miljöprofilen. När energiförbrukningen reduceras minskar nämligen också CO2-utsläppen!

Se installationsexemplet från England med samma typ av fläktar i ett likadant aggregat: