EC - Varvtalsreglering ...med mera!

G3G140-AW kan leverera konstant luftflöde utan externa givare. Allt som behövs är inbyggt!
ebm-papst EC-fläktar ger mängder av möjligheter som man bara kunde drömma om innan elektronikens utveckling. Nya funktioner kommer ständigt...

Varvtalsreglering....

En av de viktigaste egenskaperna hos EC-fläktarna är att de är enkla att varvtalsreglera. Att reglera varvtalet hos en AC standardmotor är inte lätt och leder ofta till både sämre verkningsgrad och oljud. Det högfrekventa vinandet från en AC-motor som går på lågt varvtal uppfattar örat ofta som mycket irriterande.

ebm-papst EC-fläktar däremot kan varvtalsregleras från stillastående till full hastighet med bibehållen hög verkningsgrad och utan ökat ljud. Du kan dessutom reglera på flera olika sätt.

Om ett min- och maxvarvtal behövs kan det programmeras in antingen vid tillverkningen eller vid installationen. Lägg dessutom märke till att varvtalsområdet sträcker sig över den synkrona hastigheten hos spänningsförsörjningen!

Vi kan också manuellt ställa in fläkten för ett fast varvtal, optimerat för applikationen i fråga, eller för ett konstant varvtal oberoende av belastning. (Hos en vanlig fläkt skulle varvtalet sjunka vid ökad belastning.) Fläkten kan självklart också ställas in för att uppnå konstant flöde eller konstant tryck.

ebm-papst EC-fläktar är till och med så sofistikerade att man kan programmera hur fläkten ska startas. Vi kan programmera fläkten för mjukstart. Med denna funktion är motorn programmerad så att varvtalet gradvis ökar från stillastående till fullt varvtal över en vald tidsperiod. Vi kan också förhindra höga startströmmar genom programmering, då överskrids aldrig fläktens maximala ström.

Har du mer än en fläkt som ska styras finns mjukvara som kan styra upp till 7905 st motorer, antingen individuellt eller i grupper. Fläktarna ansluts via en tvåledar bus.

Vi är övertygade om att åtminstonde en av dessa möjligheter till reglering är intressant för din applikation. Men detta är inte allt som våra fantastiska EC-fläktar har att erbjuda.

G3G140-AW kan leverera konstant luftflöde utan externa givare. Allt som behövs är inbyggt!

...med mera!

ebm-papst EC-fläktar skyddar sig själva! De levereras med inbyggt skydd mot överlast och blockerat fläkthjul. Om ett problem uppstår med fläkten så stannar den - och den kommer inte att starta förrän problemet är åtgärdat.

ebm-papst EC-fläktar finns i ett flertal isolationsklasser och IP-klasser.

Med alla dessa finesser tror du kanske att dessa fläktar måsta vara stora och svåra att installera - men inget kan vara längre från sanningen.

Till att börja med har ebm-papst EC-fläktar inbyggda strömbrytare, så att någon extern brytare eller kontaktor behövs ej, du ansluter helt enkelt fläkten till nätet. Du behöver kanske en brytare för underhållsarbete, men inte nödvändigtvis en för varje motor. Om flera fläktar sitter i en applikation behövs troligen endast en säkerhetsbrytare.

ebm-papst EC-fläktar har ett brett spännings- och frekvensområde också. En och samma fläkt har exakt samma prestanda vid 50 eller 60 Hz och över ett spänningsområde från 200 till 277 V. De kan levereras för anslutning till enfas, trefas eller DC-spänning.

För att göra installationen så enkel som möjligt behövs inte ens en separat låda för elektronik. Du kan få extern styr och kommuteringselektronik om du vill - men trenden är att all elektronik byggs in tillsammans med EC-fläktens motor. Tillsammans med all inbyggd funktionalitet gör detta fläkten och styrsystemet nästan skrattretande kompakt. Istället för en låda full med plintar, kablar, motorskydd, styrutrustning med mera har du en fläkt som ansluts till nätet och till en dator, styrsystem eller övervakningssystem - och det är allt! Kan det bli enklare?

Lätt att styra, flexibel, tyst, kompakt, lätt att installera, billig i drift.... ebm-papst EC-fläktar