Centrifugalfläkt hjälper personer med sömnapné

Centrifugalfläkten RV-45 finns i versioner med 12 V och 24 V. Fläkten är mycket kompakt, 64 x 64 x 55 mm, och har en kapacitet på 540 l/min.
Ungefär 2% av kvinnorna och 4% av männen i världen lider av obstruktiv sömnapné (OSA) som innebär att de får upprepade andningsuppehåll när de sover. Obstruktiv betyder hindrande. Andningsuppehållen vid obstruktiv sömnapné beror alltså på att något hindrar luftens väg. Vanligtvis är andningsuppehållen 20 till 30 sekunder långa, men ibland kan de pågå i upp till en minut eller längre. Det finns hjälp att få för den som har problem med andningsuppehåll och ett av dessa hjälpmedel är att använda andningsmask. Kraven är höga på fläktarna i dessa masker och ebm-papst har utvecklat och anpassat en liten centrifugalfläkt, RV-45, som svarar upp mot dessa krav. Fläkten ser till att såväl luftflödet som lufttrycket är det rätta och en stor fördel är att den dessutom är mycket tyst.

Centrifugalfläkten RV-45 finns både i 12 V och 24 V versioner (40 W) och kräver ett så litet monteringsutrymme som 64 x 64 x 55 mm. Ljudnivån är endast 43,5 dB(A) och trots det kompakta formatet har fläkten en kapacitet på 540 l/min. Alla plastkomponenter som kommer i kontakt med luftströmmen i masken är tillverkade av biokompatibel plast. Fläkten har försetts med en nyutvecklad motor och styrfunktioner som stöder kroppens egen andningsreflex och ser till att såväl tryck som mängden luft automatiskt anpassas till användarens behov. Det är också möjligt att få olika trycknivåer för inandnings- och utandningsfaserna. Den nya centrifugalfläktens höga dynamik, flexibilitet och kompakta format gör att den också svarar upp mot kraven i många andra applikationer som till exempel bränsleceller, rökdetektorer och förpackningsmaskiner.