Broschyr: Optimum moisture protection in every application - ebm-papst sätter standard

Läs om hur ebmpapst klassificerar miljötålighet och med hjälp av vår H-klassificering anger vilka miljöer som produkterna verkligen kan vara. Många produkter IP-klassas och det tolkas ofta som ett bevis på hur väl de tål vatten och damm. Vad det i själva verket säger är hur väl tätad den är mot vatten och damm.
Ju högre IP-klass produkten är märkt med, desto bättre tätad mot smuts, damm och vatten är den.
För att IP-klassa produkten utförs standardiserade tester med t.ex droppande vatten, vattenspray, vattenstänk och vattenstrålar. I extrema fall sänks den även ner i vatten under en begränsad tid.
Testerna varar bara några minuter till någon timme per testmoment och tar inte hänsyn till speciella installationssituationer, förändrade väderförhållanden, extrema temperaturer eller annan miljöpåverkan som salt dimma.
För ebm-papst, som satsar stort på utveckling och produktkvalitet, räcker inte IP-standarden till för att vi ska kunna säkerställa nivån på de produkter vi producerar.

ebm-papst sätter standard
För att återge faktiska driftsförhållanden så nära som möjligt, använder ebm-papst utvecklingsavdelning mer verklighetstrogna metoder för testning, än vad som är satt som standard gällande IP klassificeringen.
I våra testmiljöer återges faktiska driftsförhållanden genom t.ex temperaturförändring / regntest (TCR).
Produkten utsätts för olika testcykler med växlande regn och höga temperaturvariationer, kontinuerligt under en period på upp till 6 månader.
Testförhållandena justeras individuellt för varje unik applikation och simulerar på så vis en fullständig produktlivscykel.


Läs mer om ebm-papst koncept för test- och klassning i broschyren: Optimum moisture protection in every application

Läs mer om våra vattentåliga fläktar HÄR