Bra arbetsmiljö i gigantiska grävmaskiner

Luftkonditioneringsaggregat med ebm-papst radialfläktar ger bra arbetsmiljö i förarhytten på gigantiska ryska grävmaskiner.

Det ryska företaget IZ-Kartex har utvecklat och tillverkat grävmaskiner för gruvor och dagbrott sedan 1957. Mer än 3 500 grävmaskiner har tillverkats sedan starten och IZ-Kartex producerar också annan utrustning för exempelvis metallindustrin och energisektorn. Det är dock för de gigantiska grävmaskinerna som företaget är mest känt och IZ-Kartex är marknadsledande i Ryssland. Maskinerna har en skopvolym på 15 kubikmeter, är mer än tio meter höga och väger drygt 100 ton. De klarar av att producera cirka 2 000 ton på en timme och maskinerna används intensivt. Många grävmaskiner är i drift dygnet runt och maskinrummet som är stort som på ett mindre fartyg alstrar mycket värme. Eftersom maskinerna används i dagbrott blir det extra varmt soliga dagar.

För att förarna ska ha en bra arbetsmiljö i sina hytter är de utrustade med luftkonditionerings-aggregat från det ryska företaget DoKon. DoKon har en stark marknadsposition i Ryssland och tillverkar luftkonditioneringsaggregat till bland annat bilar, bostäder, försvarsindustrin och till många olika slags gräv- och entreprenadmaskiner. Till IZ-Kartex gigantiska grävmaskiner för gruvor har DoKon utvecklat ett speciellt aggregat som har kapacitet att ge en sval och bra arbetsmiljö i förarhytterna. De höga krav som ställdes på ett effektivt luftflöde i förarhytterna ledde till att DoKon valde en radialfläkt från ebm-papst till just detta aggregat. För maskinförarna betyder en effektiv luftkonditionering att de lättare klarar långa arbetspass och det ansvarsfulla jobb som det innebär att hantera de enorma maskinerna.