AxiTwin kompaktfläkt

AxiTwin 100 sätter ny standard för kapaciteten hos liten kompaktfläkt.

Allt mer datorkraft och elektronik ska rymmas i allt mer kompakta utrymmen. Så ser det ut i många applikationer och branscher där ständigt växande datamängder kräver mer och mer bearbetningskapacitet. Ett exempel är datacenters. Det här leder till stora utmaningar för många företag när det gäller att effektivt kyla datorkomponenter och känslig elektronik. Fläktar behövs för kylningen, och även fläktarna ställs inför nya utmaningar när packningstätheten ökar i de utrymmen som ska rymma all kraftfull teknik och mängder av elektronik.

ebm-papst har under många år utvecklat kompaktfläktar som tillgodoser kraven på kylning. Fläktarna har kapacitetsmässigt alltid svarat upp mot kylbehoven även när växande teknikmängder ökar det aerodynamiska motståndet i trånga utrymmen. Eftersom datakraften och elektronikmängden fortsätter att öka i många applikationer har ebm-papst utvecklat en helt ny kompaktfläkt.

AxiTwin 100 sätter ny standard för kapaciteten hos liten kompaktfläkt. Fläkten mäter endast 10 x 10 x 9 centimeter, men kapaciteten är desto större. Fläktens prestanda ligger på över 500 m3/h vid en maximal statisk tryckökning på 1 300 Pa. Den höga kapaciteten ger en mycket effektiv värmeavledning även i de mest tekniktäta applikationerna. Fläktens användningsområde breddas också av att den har försetts med en kontraroterande tvåstegsteknik där två fläktblad roterar i motsatt riktning.En fläkt svarar för luftflödet, den andra för tryckökningen
AxiTwin 100 har en helt ny konstruktion med två integrerade motorer och fläktblad som är sammankopplade med en patenterad fläns. Konstruktionen ger en unik flödesgeometri där den första rotorn svarar för luftflödet, medan rotor nummer två säkerställer tryckökningen. Fläktbladens relativt små ytor bidrar till fläktens höga effektivitet och värmeavledningsförmåga. Fläktarna är också synkroniserade vibrationsmässigt så att den ena fläkten dämpar en andres vibrationer, och tvärtom. Användningen av aluminium som konstruktionsmaterial garanterar en hög grad av vridstyvhet.

Två integrerade GreenTech EC-motorer
AxiTwin 100 har två integrerade GreenTech EC-motorer, trefasmotorer, som vardera har en motoreffekt på upp till 180 W. De energieffektiva EC-frekvensomriktarna arbetar med hög effektivitet vid del- och fulllastdrift och är även konstruerade för kontinuerlig drift. Den nyutvecklade 300-W elektroniken är installerad i fläkthöljets hörn för att optimera värmeavledningen. AxiTwin 100 erbjuder många olika kommunikationsalternativ tack vare standardiserade signalingångar såsom PWM-ingång, analog styringång samt utgångssignaler för exempelvis larm.

AxiTwin 100 har utvecklats speciellt för applikationer där installationsutrymmet är begränsat samtidigt som det ställs stora krav på kylningen. Den högpresterande och kompakta fläkten har ett brett användningsområde då fyra AxiTwin 100 kan integreras i ett rackmonterat 19" fläktpaket. Ett sådant fläktpaket möjliggör kylning av högpresterande superdatorer används för exempelvis väderprognoser och vid konstruktionsarbete inom flygplansindustrin.

Se AxiTwin på mässan Subcontractor