AxiRev 126 - push pull

Nyutvecklad fläkt med push-pull-funktion för decentraliserade ventilationssystem

Decentraliserade ventilationssystem
Decentraliserad bostadsventilation har vuxit fram som ett begrepp i takt med att ny teknik utvecklats.
Den nya tekniken möjliggör värmeåtervinnande ventilation, utan stora ventilationsaggregat och ventilationskanaler. Utvecklingen startade för cirka 20 år sedan i Tyskland och drivs på av det faktum att fastighetssektorn står för cirka 35 procent av Tysklands energiförbrukning, och att landet har satt upp tuffa mål för hur energiförbrukningen ska kunna reduceras.
Decentraliserade ventilationssystem kännetecknas av att man säkerställer den nödvändiga luftväxlingen, men utan att den uppvärmda rumsluften avleds. Detta är möjligt med fläktar som har så kallad push-pull-funktion. Principen är att fläkten suger ut varm, använd luft under en kortare tidsperiod. En keramisk värmeväxlare lagrar sedan värmen från den utgående luften tills maximal kapacitet uppnås. Fläkten ändrar sedan riktning och transporterar frisk uteluft in i rummet. Den kalla friska luften värms upp av den tidigare lagrade värmen. När den lagrade värme frigörs in i den omgivande luften, ändrar fläkten riktning igen och en ny cykel börjar.
I Sverige har många fastighetsägare under de senaste tio åren valt att satsa på decentraliserade ventilationssystem. Decentraliserad bostadsventilation möjliggör värmeåtervinning vilket bidrar till att energisparmålen kan uppnås.AxiRev 126 push-pull med EC-teknologi
ebm-papst nya kompaktfläkt AxiRev 126 har utvecklats för just push-pull-applikationer i decentraliserade ventilationssystem. Nya byggnader – och byggnader som redan har moderniserats – isoleras i allt högre grad för att optimera energieffektiviteten och tätas därför hermetiskt. Push-pull-system är en praktisk lösning för att använda luftväxling för att förhindra skador på byggnadens struktur och ohälsa till följd av dålig luftkvalitet. Beroende på applikation säkerställer två fläktenheter per rum eller zon en balanserad ventilation.

AxiRev 126 är mycket energieffektiv tack vare ebm-papst EC-teknologi, den är tyst och har en unik design. Fläktbladens nästan symmetriska utformning säkerställer att den karakteristiska kurvan och även att den luftvolym som transporteras i båda rotationsriktningarna i princip är identisk. Den patenterade fläktbladsdesignen minimerar ljudnivån, och den integrerade EC-motorn ger hög verkningsgrad även vid dellastdrift. Jämfört med tidigare modeller har ljudnivån reducerats med upp till 5 dB(A). AxiRev 126 har ett maximalt luftflöde på 132 m3/h. En viktig fördel är att fläktens branta karakteristiska kurva som säkerställer att ventilationsaggregat i bostadshus fungerar effektivt även vid kraftiga vindstyrkor utomhus.

Beroende på applikation kan hastigheten hos AxiRev 126 justeras steglöst mellan 500 och 4200 rpm. Fläkten, som har en diameter på 126 mm, levereras som en komplett fläktenhet med plug-and-play-möjlighet. AxiRev 126 är även lämplig för eftermontering, så kallad retrofit, av befintliga bostadsventilationsaggregat.

På mässan Subcontractor i Jönköping den 15:e-17:e november finns möjlighet att kika närmare på AxiRev 126

Läs mer om vår monter på mässan Subcontractor