Automatiserad flödesmätarutrustning i Järfälla

Tobias Runge kombinerar sina teknikstudier med att arbeta på ebm-papst i Tyskland och under hösten hade ebm-papst i Sverige förmånen att få ta del av Tobias tekniska kompetens. I ett fem veckor långt projekt fick Tobias till uppgift att se över arbetsprocessen för vår flödesmätarutrustning och om möjligt göra den mer automatiserad än tidigare.

Det är med hjälp av flödesmätarutrustningen vi kan säkerställa att våra ny- och vidareutvecklade fläktar inte bara håller måttet, utan också är bättre än dess föregångare eller motsvarande fläktar på marknaden. Processen att få fram korrekta mätvärden för fläktarna tar vanligtvis mycket tid, så vi såg potentialen att med hjälp av en automatisering kunna få fram nödvändiga data mycket snabbare.

Tobias tog sig an projektet med stor entusiasm och spenderade större delen av sin tid vid sin dator och den stora flödesmätar-riggen, eller diskuterandes vidare möjligheter med teknikavdelningen. Ibland kunde vi locka Tobias att lämna riggen och projektet en stund för en traditionsenlig svensk "fika", vilket resulterade i många trevliga samtal och skratt.
Under den sista veckan av Tobias vistelse på ebm-papst i Järfälla hade han en genomgång av de nya testfunktionerna och automatiseringen tillsammans med Teknikavdelningen.
-" Det var imponerande att se Tobias arbete med automatiseringen av vår flödesmätarutrustning. Det blev till och med bättre än vi vågat hoppas på", säger Erik Brisenheim, Teknisk chef på ebm-papst.

Innan Tobias reste tillbaka till Tyskland frågade vi hur han upplevde att projektet gick.
- "Jo, jag lyckades faktiskt automatisera hela processen, även om fem veckor var väldigt kort tid att göra det på", sa Tobias.
Enligt mina svenska kollegor fungerar systemet mycket bra och de är glada över tidsvinsten automatiseringen innebär för dem."

Toppen! Tack Tobias för ditt fina arbete hos oss och lycka till vidare!


>