Kunskapslunch: Vad är egentligen de bästa åtgärderna för energieffektivisering och hållbarhet vid renovering?

E2B2 - Engergimyndighetens forskningsprogram.
E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende.
Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras.
I ett nyligen avslutat E2B2-projekt har forskarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering.
Forskarna har analyserat energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

KUNSKAPSLUNCH:
Vid E2B2s kunskapslunch får du veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen är de bästa åtgärderna. Du får också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen men energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

NÄR:
Börjar: torsdag den 22 april 2021 kl. 12.00
Slutar: torsdag den 22 april 2021 kl. 13.00
Plats: Webbinarium (länk skickas till deltagarna innan mötet)

PROGRAM:
12.00 Välkommen! Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsar välkommen och presenterar E2B2.

- Hållbar renovering i Tjärna ängar: jämförelse mellan tre olika renoveringspaket. Föredragshållare: Jonn Are Myhren, Docent och ämnesansvarig på Högskolan i Dalarna.

- Energieffektivisering i stor skala: Planering, val, prioritering och genomförande. Föredragshållare: Mona Norbäck, Energichef på Stockholmshem.

- Kunddialog, digitalisering och nya affärskoncept för långsiktiga hållbara energilösningar. Föredragshållare: Elin Lund, Affärsansvarig på Eon.

- Frågor, reflektioner och diskussion.

13.00 Avslutning

FÖR ANMÄLAN:
Följ länk nedan.

Här kan du anmäla dig!
Ta reda på mer om e2b2 - energimyndigheten.