Green Intelligence

Vi har sedan många år arbetet med vår filosofi Green Tech. Som den ledstjärna den varit ett sätt för oss att kontinuerligt förbättra våra produkter och processer för allt mindre påverkan på vår omgivning. Nästa steg är nu Green Intelligience där även vår digitalisering av våra produkter ger oss ytterligare möjligheter till mindre belasting av vår omgivning.
  • GreenIntelligens
  • Energiscouter på ebm-papst