Green Intelligence - vår hållbarhetsfilosofiMed vår filosofi Green Intelligence går hållbarhet och digitalisering hand i hand.
”Green” står för hållbar resursanvändning och miljövänliga produkter, medan ”Intelligence” står för intelligent styrning och nätverksintegrerade lösningar.


Våra produkter – oavsett om det gäller fläkt- eller drivlösningar – blir genom vår stora satsning på forskning och utveckling allt mer energieffektiva, samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp. Installationerna förenklas och möjligheterna till skräddarsydda och ekonomiska attraktiva applikationslösningar blir allt fler.
Fläktdriften kan optimeras, övervakningen förenklas och underhållsarbetet bedrivas proaktivt.
Vinsterna mäts i termer som till exempel reducerade CO2-utsläpp, enklare installationer och stora energibesparingar.
Uppkopplade applikationer möjliggör behovsanpassad styrning av exempelvis bostadsventilation.

Ja, fördelarna med Green Intelligence är många – till glädje för både installatörer, slutanvändare och inte minst miljön!

Glädjespridar- och hållbarhetsfaktorer:
GreenIntelligence kommer att för många år framöver vara ledstjärnan för ebm-papst utvecklingssatsningar.
I en spännande framtid kommer det också att ge tillgång till fläkt- och drivlösningar med AI, Artificiell Intelligens.